Cirkeln

Vårt minsta rum för styrelsemöten, studiecirklar m.m

  • Cirkeln tar grupper upp till 10 personer.

 

cirkeln

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00