Accenten

Vårt mellanstora rum för mindre konferenser, föreläsningar eller andra arrangemang som tex: dop- och begravningskaffe. Accenten har projektor installerad.

  • Föreläsning för upp till 32 personer (biosittning)
  • Konferens för upp till 20 personer (sittande vid bord)
  • Gäster vid dukade bord upp till 40 personer, beroende på bordens placering.

Lokalen kan också användas till servering vid större arrangemang.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00