Program för våra barn- och ungdomsföreningar.

Junis

Scouterna

Träffas varje onsdag och torsdag kl. 18:00-19.30, vid Sveasalongen. Uppehåll under sommaren.

UNF

Träffas på torsdagar kl. 18:00- ca 20:00, UNF-rummet Sveasalongen.

Med reservation för ändringar

.

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00