Program för våra barn- och ungdomsföreningar.

Junis

 

 

Scouterna

Träffas varje onsdag kl. 18:00-19.30, vid Sveasalongen. Uppehåll under sommaren.

 

 

UNF

Träffas på torsdagar kl. 18:00- ca 20:00, UNF-rummet Sveasalongen.

 

Med reservation för ändringar

 

.

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00