Barn och ungdom

I Fagersta har vi verksamhet i våra tre ungdomsförbund, JUNIS, NSF och UNF.

JUNIS, IOGT-NTOs juniorförbund

Barnverksamhet för barn i åldern 7-13 år

www.junis.org

NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Scoutverksamhet för barn från 6 år.

http://www.nsf.scout.se/karer/fagersta-stalringen-scoutkar/

www.nsf.scout.se

UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund

Ungdomsträffar och aktiviteter för ungdomar i åldern 13-26 år.

www.unf.se

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00