Program augusti – december 2022

Augusti: Kräftfiske. Mer info framöver.

Lördag 10 september: Återinvigning av Västmannagården

Söndag 25 september: Högtidsmöte kl. 15.00

Söndag 16 oktober: Körens Dag

Oktober: Världens Barn – insamling/aktivitet

Tisdag 1 november: Föreningsmöte och nästa års program kl. 18.00

Torsdag 17 november: Pumpen kl. 20.00

Söndag 27 november: Julmarknad kl. 14.00

Söndag 11 december: Julfest-herrarna ansvarar: kl. 15.00

Med reservation för ändringar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00