Program oktober – december 2021

Oktober: Världens Barn-insamling

Söndag 17 oktober: Körens dag

Tisdag 2 november: Föreningsmöte kl. 18.00

Torsdag 18 november: Pumpen kl. 20.00

Söndag 28 november: Julmarknad kl. 14.00

Söndag 12 december: Julfest kl. 15.00. Herrarna ansvarar

December: Vit Jul

Med reservation för ändringar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00