Program september – december 2023

Lördag 23 september: Högtidsmöte kl. 15.00 OBS! Nytt datum

Oktober: Insamling/aktivitet för Världens Barn

Söndag 15 oktober: Körens Dag

Tisdag 7 november: Föreningsmöte och program för 2023 OBS! Nytt datum

Torsdag 16 november: Pumpen kl. 20.00

Söndag 3 december: Julmarknad kl. 14.00

Söndag 17 december: Julfest kl. 15.00. Herrarna ansvarar

December: Vit Jul

Med reservation för ändringar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00