Program juli – augusti 2020

Juli innehåller inga aktiviteter

Måndag 3, 10, 17 och 24 augusti: Allsång i Sveaparken kl. 18.30

Onsdag 5, 12 och 19 augusti: Sommar i Sundbo kl. 18.00

Lördag 22 augusti: Final Sommar i Sundbo kl. 16.00

September – december kommer att uppdateras framöver då mer info finns angående läget med Covid-19

Med reservation för ändringar

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00