Vår historia

 

1883

Logen 620 Protest bildas i Västanfors sockenstuga den 23 september av medlemmar från logen Oceola i Smedjebacken.

 

1884

Sångförening och sjuk- och begravningskassan ”Enighet” bildas.

De första böckerna till biblioteket köptes in.

 

1885

Logen 904 Fagersta startade men upphörde sedan 1892.

Musikförening bildas.

 

1886

Ungdomslogen ”hoppets skär” bildas och arbetar fram till 1890, kom igen sporadiskt och upphörde 1895.

Man beslutade att bygga en egen lokal som stod färdig i november samma år. Denna lokal låg vid Engelbrektsvägen-Uggelbovägen.

Detta år grundades logens bibliotek.

 

1889

En lokalavdelning av IOGT:s självhjälpsförening, motsvarande livförsäkring bildas.

Västanfors allmänna Nykterhetsförbund börjar sin verksamhet, logen blev omedelbart medlem.

 

1893

Logen 1847 Diamanten i Åvestbo bildas av Anders Pers.

 

1900

Frågan om att bygga en större lokal väcktes.

 

1901

Ungdomslogen 265 Strid och Seger börjar sin verksamhet. Verksamheten är idag aktiv genom JUNIS, IOGT-NTO:s juniorförbund.

 

1902

En diskussionsklubb inom Västanfors Nykterhetsförbund tar upp frågan om kooperation, varpå ortens första kooperativa förening bildas, 22 av klubbens 23 medlemmar var godtemplare.

 

1903

Efter diskussioner inom logen, och efter förhandlingar med kommunalnämnden bildas föreläsningsföreningen, som ordnar den första föreläsningen den 2 oktober 1904.

 

1905

Logen har ombesörjt lokal i Fagersta för att en ny loge ska bildas. Denna loge får namnet 3422 Stålringen och börjar sin verksamhet 18 februari.

 

1908

Tomt i Aspbenning om 2 925kvm köptes för byggande av ny lokal. Det är samma tomt som föreningen har sin lokal på än idag.

 

1910

Den nya lokalen invigdes och avskedsfest hölls i den gamla.

Teatergrupp bildas för första gången.

Det beslutades att stora festsalen skulle kallas Sveasalongen, men kom i daglig tal att avse hela byggnaden.

 

1912

En avdelning av Sveriges Godtemplares Ungsdomsförbund bildas inom logen. Denna avdelning läggs ned och reorganiseras flera gånger. Idag har man verksamhet genom UNF, Ungdomens Nykterhetsförbund.

 

1915

Logens medlemmar väcker förslag på kommunalstämman om tillsättande av kommunal nykterhetsnämnd. Logen utarbetar instruktion för denna som påföljande år antas av kommunalstämman.

 

1922

Första bioföreställningen i egen regi i Sveasalongen.

 

1923

På förslag av Fride Hammarsten, d ä. och Carl Brunnström kallar logen till ett möte som resulterar i bildandet av Västanfors Hembygdsförening.

 

1933

50-års jubileum firas med högtidstal av internationelle ordenschefen Oscar Olsson.

 

1935

Julmarknad arrangeras för första gången.

 

1936

Sommarhemmet i Sundbo köptes.

 

1938

Logen sista chartermedlem  K.A Bergström avlider. (Han var den sista som var bosatt i Fagersta, det fanns en kvinnlig chartermedlem i Avesta)

 

1942

Logen inbjuder till ett diskussionsmöte som leder till bildandet av Fagersta ungdomsråd.

 

1948

Sammanslagning av Norra Västmanlands och Västanfors-Skinnskattebergs kretsloger.

 

1950

Överläggningar med 103 Hemmet i Fagersta angående planerad sammanslagning av IOGT och NTO.

 

1951

Byggnadsföreningen överlämnar ordenshuset i gåva till logen och träder i likvidation.

 

1959

Logens bibliotek överlämnas till Fagersta stad.

Scoutkåren Stålringen av IOGT bildas.

 

1962

NTO:s scoutkår bildas.

 

1970

IOGT och NTO går samman.

De båda scoutkårerna går samman till NSF, Nykterhetsrörelsens scoutförbund.

 

1972

Beslut tages att fortsätta med kretsamarbetet, tillsammans med de NTO-föreningar som finns inom kretsens område.

 

 

 

IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00