Nyheter

Folkhälsa och Gårdsförsäljning

Folkhälsa och
Gårdsförsäljning av alkohol.

För tredje gången utreds det nu om man kan tillåta gårdsförsäljning av alkohol utan att riskera Systembolaget.

Det är främst två partier som driver
frågan med motivet att det ska ge arbetstillfällen på landsbygden
och att det inte har någon alkoholpolitisk betydelse.

Men vad vill man egentligen?

Handlar det egentligen om att …

Av: , 2021-05-10
IOGT-NTO
Box 12825
Stockholm Sweden
08-672 60 00